شنبه | ۰۶ آذر ۱۴۰۰

دوره 3 آمادگی وکالت 1400


 
شروع: 16 اسفند ماه
 

 
شهریه (تومان) کل ساعت ساعت روز نام استاد نام درس کد درس
960/000 80 20 - 14 شنبه دکتر رستمی حقوق جزا 305
1/200/000 100 13 - 8 یکشنبه دکتر زهره وند حقوق تجارت 303
1/500/000 140 13:30-20:30 یکشنبه دکتر کریمی منفرد حقوق مدنی 301
550/000 45 14 - 9 دوشنبه استاد بنی صدر اصول فقه 304
720/000 60 20 - 15 دوشنبه دکتر غلامی آ.د.کیفری 306
900/000 75 13 - 8 سه شنبه دکتر عمروانی آ.د.مدنی 302
 


 

شهریه کامل این دوره با تخفیف (کلاس های آمادگی + 20 مرحله آزمون های آزمایشی)

6/250/000 تومان

 


شهریه کامل این دوره با تخفیف (کلاس های آمادگی + 15 مرحله آزمون های آزمایشی)

5/800/000 تومان

 


ثبت نام دوره کامل با تخفیف (صرقا کلاس های آمادگی)

4/955/000 تومان

 

آیا میدانستید شهریه کامل این دوره بدون احتساب تخفیف مبلغ 7/380/000 تومان می باشد؟

ضوابط ثبت نام

از آنجائیکه مؤسسه آموزش عالی آزاد چتردانش تحت نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار دارد و ملزم است در چهارچوب ضوابط و مقررات آن وزارتخانه فعالیت نماید، جهت بهرمندی هر چه بهتر مراجعین و نیز ایجاد فضای امن و منسجم برای دانشپذیران محترم، خواهشمند است با دقت به نکات ذیل توجه فرمایید.
همچنین توصیه می گردد که دانشپذیران هنگام تکمیل فرم ثبت نام، تمامی مقررات ثبت نام را به دقت مطالعه نمایند زیرا امضای فرم به منزله تکمیل ثبت نام می باشد و در صورت تخلف از بند های ذیل، مطابق مقررات عمل خواهد شد.
بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشپذیران محترم میرساند، انصراف صرفاً با تکمیل فرم مربوطه و با شرایط ذیل امکان پذیر می باشد:
الف - انصراف و انتقال قبل از شروع دوره با کسر 10 درصد از مبلغ کل شهریه پذیرفته می شود.
ب - با برگزاری جلسه اول کلاس، به هیچ عنوان درخواست انصراف پذیرفته نخواهد شد.
ج - در صورت پذیرش انصراف، شهریه داوطلب پس از یک ماه مسترد خواهد شد.
د - انتقال درس فقط تا پایان جلسه اول امکان پذیر است.
ماده 1 طبق مقررات مراکز آموزش عالی به ازای هر ساعت تدریس، جهت ارتقای کیفیت دوره های آموزشی، 15 دقیقه استراحت در نظر گرفته می شود. هر ساعت آموزشی عبارت است از 45 دقیقه تدریس و 15 دقیقه استراحت که تعیین زمان استراحت در کلاس ها به تشخیص استاد می باشد. لازم به ذکر است غیبت استاد یا تعطیلی احتمالی، تأثیری در جمع ساعات اعلامی نخواهد داشت. تبصره: موسسه این اختیار را خواهد داشت تا در صورت وقوع عوامل قهری، اقدام به تغییر وضعیت کلاس ها و آزمون های آزمایشی (از حضوری به مجازی) و یا تعطیلی کامل آنها نماید.
ماده 2 مؤسسه موظف است طبق برنامه اعلامی از استاد ذیربط در ساعت مقرر دعوت به عمل آورد. شهریه بر اساس ضوابط اعلام شده در فرم ثبت نام امکان پذیر است و به هیچ عنوان به درخواست های تلفنی، شفاهی و پیامکی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ماده 3 داوطلب موظف می باشد قبل از جلسه اول، نسبت به تکمیل مدارک ثبت نام و تسویه حساب شهریه اقدام نماید، بدیهی است در غیر این صورت، ثبت نام “ کان لم یکن” تلقی گردیده و شهریه پرداختی وی مسترد نخواهد شد.
ماده 4 داوطلب با امضای این فرم می پذیرد که در تمامی جلسات دوره، رأس ساعت مقرر در کلاس حضور یابد و در صورت تأخیر بیش از 20 دقیقه پس از حضور استاد در کلاس، از حضور وی به کلاس ممانعت گردد و در صورت تکرار بیش از سه مرتبه تأخیر با وصف مذکور در هر درس، از ادامه حضور وی در سایر جلسات ممانعت به عمل آید و حق مطالبه استرداد شهریه را ندارند.
ماده 5 چنانچه بنا به درخواست استاد یا نظر مؤسسه، نیاز به برگزاری کلاس فوق العاده ای باشد، زمانبندی و برگزاری کلیه جلسات (تا 4 جلسه)، با نظر مؤسسه صورت می پذیرد و داوطلب حق اعتراض نخواهد داشت.
ماده 6 در صورت انتخاب دروس از گروه های مختلف، مسئولیت تداخل دروس در زمان برگزاری کلاس های فوق العاده، بر عهده داوطلب می باشد، لذا حتی المقدور دروس خود را از یک گروه انتخاب نمایید.
ماده 7 داوطلب موظف است از شرکت در کلاس هایی که ثبت نام ننموده جداً خودداری نماید و از حضور به صورت افتخاری، مهمان یا مستمع آزاد و امثال آن حتی برای لحظه ای کوتاه امتناع نماید. همچنین آوردن همراه (دوست، همسر، فرزند و ...) به کلاس درس اکیداً ممنوع است و رضایت و موافقت استاد محترم نیز تأثیری در آن نخواهد داشت. (بدیهی است در صورت رویت حتی یک جلسه، شهریه کل کلاس از داوطلب دریافت می گردد.)
ماده 8 چنانچه داوطلب پس از ثبت نام نتواند در کلاس ها حاضر شود، عدم حضور وی به منزله انصراف نمی باشد. بدیهی است استرداد شهریه بر اساس ضوابط اعلام شده در فرم ثبت نام امکان پذیر است و به هیچ عنوان به درخواست های تلفنی، شفاهی و پیامکی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ماده 9 داوطلب حق در اختیار گذاشتن جزوات را جزئاً یا کلاً به هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگری ندارد، لذا در صورت اطلاع و یا مشاهده مسئولین مؤسسه، از ادامه حضور داوطلب در دوره های آموزشی، جلوگیری می شود و شهریه وی مسترد نخواهد شد.
ماده 10 استفاده از دستگاه های صوتی، تصویری و ضبط کننده و امثالهم و تایپ مطالب در کلاس ممنوع می باشد و در صورت مشاهده، آنچه در آن ضبط یا تایپ شده، امحاء و از حضور متخلف در کلاس (بدون استرداد شهریه) جلوگیری خواهد گردید و رضایت یا عدم اعتراض استاد محترم نیز تأثیری در این ممنوعیت نخواهد داشت.
ماده 11 مؤسسه مجاز است از اطلاعات و سوابق آموزشی آموزشی داوطلبان استفاده کننده از کلیه خدمات آموزشی که در آزمون های حقوقی پذیرفته می شوند، استفاده نماید.
ماده 12 رعایت شئون اسلامی، عدم استفاده از تلفن همراه و رعایت احترام و ادب در کلاس، در طول دوره آموزشی، الزامی می باشد.
ماده 13 مسئولین آموزش و مدیریت مؤسسه، همواره پذیرای انتقادات و پیشنهادات شما می باشند. لذا فراگیران می بایست هرگونه انتقاد و یا پیشنهاد خود را صرفاً به صورت کتبی به دفتر آموزش مؤسسه ارائه و از انتقال آن به اساتید خودداری و از هرگونه مجادله با همکاران مستقر در دفتر آموزش پرهیز نمایند.
تبصره هرگونه تغییر احتمالی در برگزاری کلاس( عدم برگزاری، جا به جایی ساعت برگزاری، جلسه فوق العاده و ...) صرفاً از طریق کانال تلگرامی چتردانش اطلاع رسانی خواهد شد. از همین روی مؤسسه ملزم به اطلاع رسانی شخصی یا تلفنی نخواهد بود و دانشپذیران می بایست قبل از حضور در کلاس، کانال تلگرام مؤسسه را مشاهده نمایند.