شنبه | ۰۶ آذر ۱۴۰۰

 
نام فیلم:
دوره آموزشی حقو اراضی و املاک (1)

مدرس:
آقای عباس بشیری

مدت فیلم:
10 ساعت
قیمت:
4.000.000 ریال

جهت سفارش از طریق واتس اپ:
09058658931
 
نام فیلم:
دوره آموزشی حقو اراضی و املاک (2)

مدرس:
آقای عباس بشیری

مدت فیلم:
11 ساعت
قیمت:
4.000.000 ریال

جهت سفارش از طریق واتس اپ:
09058658931
 
نام فیلم:
کارگاه آموزشی قوانین تحدید و سلب مالکیت

مدرس:
آقای عباس بشیری

مدت فیلم:
3:30
قیمت:
1.700.000 ریال

جهت سفارش از طریق واتس اپ:
09058658931
 
نام فیلم:
کارگاه آموزشی لایحه نویسی

مدرس:
آقای دکتر حسن فضلی

مدت فیلم:
2 ساعت
قیمت:
1.000.000 ریال

جهت سفارش از طریق واتس اپ:
09058658931
 
نام فیلم:
کارگاه آموزشی دادخواست نویسی

مدرس:
آقای دکتر حسن فضلی

مدت فیلم:
3:30
قیمت:
1.700.000ریال

جهت سفارش از طریق واتس اپ:
09058658931
 
نام فیلم:
دوره آموزشی حقوق ثبت کاربردی

مدرس:
آقای دکتر رضا کریمی منفرد

مدت فیلم:
8 ساعت
قیمت:
2.500.000 ریال

جهت سفارش از طریق واتس اپ:
09058658931
 
نام فیلم:
مجموعه کامل حقوق شهرسازی

مدرس:
آقای دکتر غلامرضا کامیار

مدت فیلم:
11 ساعت
قیمت:
4.000.000 ریال

جهت سفارش از طریق واتس اپ:
09058658931
 
نام فیلم:
کارگاه آموزشی نکات کاربردی دعاوی موجر و مستاجر (با محوریت حق سرقفلی،حق کسب و پیشه و تجارت)

مدرس:
آقای دکتر حسن فضلی

مدت فیلم:
6 ساعت
قیمت:
2.500.000 ریال

جهت سفارش از طریق واتس اپ:
09058658931
 
نام فیلم:
دوره آموزشی دعاوی بانکی با تأکید بر بخشنامه های پرکاربرد بانک مرکزی

مدرس:
آقای دکتر یاسر مرادی

مدت فیلم:
6 ساعت
قیمت:
8.000.000 ریال

جهت سفارش از طریق واتس اپ:
09058658931
 
نام فیلم:
کارگاه آنموزشی تنظیم شروط پرکاربرد در قراردادهای تجاری بین المللی

مدرس:
آقای دکتر محمد حسین حیدرپور

مدت فیلم:
4 ساعت
قیمت:
2.200.000 ریال

جهت سفارش از طریق واتس اپ:
09058658931