چهارشنبه | ۲۸ مهر ۱۴۰۰

 

 

 

 

 

 
برنامه کارگاه های کاربردی موسسه چتردانش پاییز 1400

سرفصل شهریه طول دوره زمان برگزاری تاریخ برگزاری مدرس کارگاه عنوان ردیف
مشاهده
سرفصل
3.500.000 10 ساعت

چهارشنبه 16-20

یکشنبه   چهارشنبه 16-19

1400/07/21
1400/07/25
1400/07/28
آقای یوسف یعقوبی  دعاوی مطالبه خسارت در رویه قضایی (آنلاین) 1
مشاهده
سرفصل
10.000.000 8 ساعت

پنجشنبه 16-20

جمعه 10-14

1400/07/22

1400/07/23

آقای دکتر یاسر مرادی دعاوی پر کاربرد بانکی (دوره پیشرفته-سطح1)-(حضوری) 2
مشاهده
سرفصل
5.000.000 16 ساعت

پنجشنبه   جمعه

10-18

1400/07/29

1400/07/30

آقای دکتر نادر همایونی معاملات دولتی (فرآیند و قوانین و مقررات حاکم برآن)-(آنلاین) 3
مشاهده
سرفصل
5.000.000 16 ساعت

سه شنبه ها

15-19

1400/08/04
1400/08/11
1400/08/18
1400/08/25
آقای دکتر فرخ جواندل قراردادهای تجاری بین المللی (آنلاین) 4
مشاهده
سرفصل
3.000.000 6 ساعت

پنجشنبه

10-16

1400/08/06 آقای بهرام کناریوندی حقوق کاربردی شرکت ها (حضوری_آنلاین) 5
مشاهده
سرفصل
2.000.000 4 ساعت

یکشنبه

15-19

1400/08/09 آقای دکتر حسن فضلی لایحه نویسی (آنلاین) 6
مشاهده
سرفصل
3.000.000 8 ساعت

پنجشنبه

10-18

1400/08/13
 

آقای دکتر یوسف یعقوبی اسناد تجاری در رویه  قضایی (آنلاین) 7
مشاهده
سرفصل
12.000.000 24 ساعت

پنجشنبه  جمعه 

10-18

شنبه 20-12

1400/08/20
1400/08/21
1400/08/22
آقای عباس بشیری حقوق اراضی و املاک (دوره کامل و فشرده)-(حضوری_آنلاین) 8
مشاهده
سرفصل
2.500.000 4 ساعت

دوشنبه

15-19

1400/08/24 آقای دکتر حسین قربانیان رفع تعهدات ارزی واردکنندگان کالا و خدمات با تأکید بر رویه های بانکی و قضایی (آنلاین) 9
مشاهده
سرفصل
4.000.000 8 ساعت

پنجشنبه

10-18

1400/08/27
 
آقای دکتر فیض الله جعفری قراردادهای خرید و فروش (آنلاین) 10
مشاهده
سرفصل
6.000.000 16 ساعت

پنجشنبه  جمعه

10-18

1400/09/04
1400/09/05

آقای دکتر یوسف یعقوبی و مهندس عبدالکریم کریمیان

داوری در حل اختلافات ناشی از قراردادهای پیمانکاری (حضوری-آنلاین) 11
مشاهده
سرفصل
3.000.000 8 ساعت

شنبه ها   دوشنبه ها

16-18

1400/09/06
1400/09/08
1400/09/13
1400/09/15
آقای دکتر حسین اسدزاده بنابی اجرای احکام مدنی (آنلاین) 12
مشاهده
سرفصل
6.000.000 16 ساعت

پنجشنبه  جمعه

10-18

1400/09/11
1400/09/12
آقای محمد بشیری حقوق کاربردی ثبت اراضی و املاک (حضوری-آنلاین) 13
مشاهده
سرفصل
2.500.000 8 ساعت

سه شنبه ها

16-20

1400/09/16
1400/09/23
آقای دکتر مجسن اسماعیلی داوری در قراردادهای ملکی (آنلاین) 14
مشاهده
سرفصل
3.000.000 4 ساعت

پنجشنبه

10-14

1400/09/18 آقای دکتر حسن فضلی حدود نظارت و دخالت دادگاه در داوری داخلی (آنلاین) 15