شنبه | ۰۶ آذر ۱۴۰۰

وکیل ابراهیم کیانی، نایب رییس اسکودا، در گفت و گو با خبرگزاری فارس بیان کرد:

 بخش مهمی از این طرح به دنبال جذب اشخاصی است که  مردودین آزمون وکالت هستند و به نظر می‌رسد این طرح را باید طرح پذیرش مردودین آزمون وکالت نامگذاری کرد.

 دلیل ما در خصوص این مطالب این است که معیاری که در این طرح برای پذیرش تعیین  شده است را با نمرات داوطلبین سال ۱۳۹۷ در کانون‌های ایلام، یزد، اصفهان و مازندران تطبیق دادیم که مشخص شد داوطلبان با نمرات بسیار پایین و حتی منفی را باید پذیرش کنیم و به آن‌ها پروانه وکالت بدهیم.

 تصویب این طرح باعث نابودی نهاد وکالت و اضرار حقوق مردم خواهد شد چراکه چگونه شخصی که نمره ۶ از ۲۰ اخذ نموده می‌تواند به عنوان وکیل از حقوق مردم دفاع کند؟