شنبه | ۰۶ آذر ۱۴۰۰

ظرفیت پذیرش کارآموزان وکالت استان های فارس و کهگیلیویه و بویر احمد در سال ١۴٠٠ تعیین شد.

به گزارش اختبار و به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل کانون وکلای دادگستری منطقه فارس ظرفیت پذیرش کارآموزان وکالت این دو کانون ۱۲۶ نفر اعلام شد که تعداد ١٠٠ نفر به استان فارس و تعداد ٢۶ نفر به استان کهگیلیویه و بویر احمد اختصاص دارد.

روابط عمومی و امور بین الملل کانون وکلای دادگستری منطقه فارس در اطلاعیه ای اعلام کرد: طبق قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری ظرفیت پذیرش کارآموزان وکالت سال ١۴٠٠ این کانون ها جمعاً ١٢۶ نفر تعیین شده است.

متن کامل اطلاعیه را در ادامه بخوانید:

حسب مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ کمیسیون موضوع  تبصره ماده ١ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب۱۳۷۶/۰۱/۱۷ ظرفیت پذیرش کارآموزان وکالت سال ١۴٠٠ استان های فارس و کهگیلیویه و بویر احمد جمعاً ١٢۶ نفر تعیین گردید.  لازم به ذکر است؛ تعداد ١٠٠ نفر به استان فارس و تعداد ٢۶ نفر به استان کهگیلیویه و بویر احمد اختصاص یافت.

روابط عمومی و امور بین الملل کانون وکلای دادگستری منطقه فارس