شنبه | ۰۶ آذر ۱۴۰۰

پیش از این رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه اعلام کرده بود درس حقوق اساسی به منابع آزمون وکالت اضافه شده است. حالا با اصلاح ماده ۱۱ آیین نامه مرکز وکلا،حقوق اساسی به زور رسمی به منابع آزمون وکالت اضافه شد.
مطابق اصلاحیه ماده ۱۱ آیین نامه مرکز که به پیشنهاد رئیس مرکز وکلا به امضای رئیس قوه قضائیه رسیده است، منابع آزمون وکالت از این قرار است:
متون فقه در حد تحریرالوسیله، آیین دادرسی کیفری و مدنی، حقوق مدنی و امور حسبی، حقوق تجارت، حقوق جزای عمومی و اختصاصی، حقوق ثبت و حقوق اساسی