شنبه | ۰۶ آذر ۱۴۰۰

دکتر علی بهادری جهرمی رییس مرکز وکلای قوه قضاییه با انتشار توییتی در حساب شخصی خود از اضافه شدن درس حقوق اساسی به مواد درسی آزمون آتی این مرکز خبر داد.

دکتر علی بهادری جهرمی رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با انتشار پستی در حساب توییتر شخصی خود از اضافه شدن درس حقوق اساسی به مواد امتحانی آزمون این مرکز در سال ۱۴۰۰ خبر داد.

وی در این توییت ضمن توصیه به داوطلبان آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه در سال ۱۴۰۰ برای مطالعه متن قانون اساسی به همراه نظرات تفسیری و مشورتی شورای نگهبان، از انتشار اخبار تکمیلی در این زمینه در آینده نزدیک خبر داد.