با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
دوره نکته و تست تکدرس ویژه امادگی آزمون وکالت 99دوره نکته و تست تکدرس ویژه امادگی آزمون وکالت ۹۹


شهریه (تومان)

کل ساعت

ساعت

روز

نام استاد

 نام درس 

290/000 20 17 - 21 21، 22، 23، 24 و 25 آبان دکتر ارشدی حقوق تجارت
280/000 24 17 - 21 4، 5، 6، 7 و 10 آبان دکتر زارع حقوق جزای عمومی - حقوق جزای اختصاصی
180/000 16 17 - 21 11، 12، 13، و 14 آبان دکتر زارع آیین دادرسی کیفری
325/000 24 17 - 21 15، 16، 17، 18، 19 و 20 آبان دکتر عمروانی آیین دادرسی مدنی
140/000 10 10 - 21 9 آبان استاد بنی صدر اصول فقه


مزیت های این دوره

1 - تدریس به صورت لایو به اینستاگرام که به آسانی در دسترس است
2 - ذخیره لایو های اینستاگرام تا زمان آزمون وکالت 1399
3 - پشتیبانی کلاس و پاسخ به سوالات دانشجویان از طریق استاد در دایرکت اینستاگرام
4 - ارائه نکته های کامل آزمونی در هر مبحث و حل تست های کلیدی در همان مبحث
5 - ارائه نکته های کامل آزمونی در هر مبحث و حل تست های کلیدی در همان مبحث
6 - ارائه تست قبل از شروع کلاس


برچسب ها: دوره نکته و تست تکدرس ویژه امادگی آزمون وکالت 99