با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
دوره های تکدرس مرور و جمع بندیدوره های تکدرس مرور و جمع بندی (نکات مهم آزمونی)

حضوری و مجازی


دوره تکدرس مرور و جمع بندی اصول فقه (نکات مهم آزمونی)     استاد بنی صدر

 

ساعت تاریخ روز
20 - 15 4 آبان ماه یکشنبه
20 - 15 5 آبان ماه دوشنبه
20 - 15 15 آبان ماه پنج شنبه
20 - 15 16 آبان ماه جمعه
شهریه: 400/000 توماندوره تکدرس مرور و جمع بندی آ.د.مدنی (نکات مهم آزمونی)     استاد قائم مقامی

 

ساعت تاریخ روز
20 - 10 2 آبان ماه جمعه
20 - 10 4 آبان ماه یکشنبه
شهریه: 400/000 توماندوره تکدرس مرور و جمع بندی حقوق مدنی (نکات مهم آزمونی)     استاد ترکمن

 

ساعت تاریخ روز
20 - 10 18 آبان ماه یکشنبه
20 - 10 25 آبان ماه یکشنبه
شهریه: 400/000 تومان


برچسب ها: دوره های تکدرس مرور و جمع بندی