با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
آزمون آزمایشی -آموزشی۱۰۰٪ شبیه سازی جامع ویژه وکالت۹۸

۴مرحله آزمون آزمایشی-آموزشی ۱۰۰٪شبیه سازی شده جامع ویژه آمادگی وکالت۹۸


آزمون آزمایشی فقط مجموعه ای از سوالات نیست بلکه یک پروسه هدفمندباشباهت۱۰۰٪ به آزمون اصلی جهت نیل به مقصوداست؛

مطالعه هدفمند -برخاستن از خواب وحضوربه موقع درسرجلسه آزمون -عادت به نشستن روی صندلی-مدیریت استرس-مدیریت زمان-سنجش دقیق آموخته های شما-آشنایی با انواع سوال-آشنایی با تله تست ها-شناخت نقاط ضعف وتبدیل آنها به نقطه قوت-نشان دادن اهمیت مباحث وموادسوال خیز-آشنایی با سوالات قوانین خاص-شناخت سطح علمی رقبا-جلوگیری از تعجیل درپاسخ دهی-شناخت میزان تسلط شما برهرمبحث-آشنایی با عواقب مضر نمره منفی و...

نکته؛درواقع ۱۲۰سوال مطرح با ۴گزینه وپاسخ های تشریحی حداقل۴خط به سوال ‌و فایل های تشریحی =یادگیری بیش از هزارنکته آزمونی در هرآزمون


تذکر؛کارشناسان و مشاوران آموزشی چتردانش به تمام داوطلبان آزمون وکالت۹۸توصیه می‌کنند با تحقیق درکیفیت آموزشی موسسات معتبر،در آزمون های جامع موسسه منتخب خود شرکت کنید


بعد از شرکت درآزمون چهارم ،آزمون اصلی وکالت۹۸،به مثابه آزمون آزمایشی پنجم شما خواهدگردیدبرچسب ها: 4 مرحله آزمون آزمایشی جامع ویژه وکالت 98