با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
ظرفیت کانون وکلای دادگستری 96ظرفیت کانون وکلای دادگستری 96کانون ظرفیت
مرکز 1100
آذر بایجان شرقی 100
فارس 125
اصفهان 110
آذربایجان غربی 60
مازندران 60
خراسان 105
گیلان 50
قزوین 50
خوزستان 75
کرمانشاه 32
ایلام 25
همدان 50
قم 30
کردستان 40
گلستان 45
اردبیل 20
مرکزی 15
بوشهر 40
زنجان 36
لرستان 45
یزد 85
کرمان 50
البرز 100
چهار محال بختیاری 12برچسب ها: ظرفیت کانون وکلای دادگستری 96