با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
دوره های تک‌ پودمان های حقوقیمجوز برگزاری دوره های تک‌ پودمان های حقوقی موسسه آموزش عالی آزاد چتردانش از دانشگاه علمی کاربردی صادرشد


دانلود

 

عنوان برنامه

 

دانلود برنامه خدمات مشاوره حقوقی
دانلود برنامه مشاوره حقوقی در امور زنان و کودکان
دانلود برنامه مشاوره حقوقی امور حسبی و ملحقات آن
دانلود برنامه مشاوره حقوقی در امور مدنی
دانلود برنامه مشاوره حقوقی در امور کیفری
دانلود برنامه مدیریت دفاتر قضایی – تخصصی دادگاه حقوقی
دانلود برنامه حقوق محیط زیست


برچسب ها: دوره های تک‌ پودمان های حقوقی