با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
تصاویر برگزاری کلاس های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری حقوق 98

«جزا و جرم شناسی»


اولين جلسه کلاس جزا و جرم شناسی دوره اول آمادگی آزمون دکتری 98 از ساعت 15 امروز،جمعه 24 آذرماه آغاز و تا ساعت 20 امشب ادامه خواهد داشت.این کلاس به مدت 40 ساعت است که توسط دکتررایجیان تدریس می شود.
«حقوق نفت و گاز»


اولين جلسه کلاس حقوق نفت و گاز دوره اول آمادگی آزمون دکتری 98 از ساعت 15 امروز،پنجشنبه 22 آذرماه آغاز و تا ساعت 20 امشب ادامه خواهد داشت.این کلاس به مدت 40 ساعت است که توسط دکتر فرخانی تدریس می شود.
«حقوق مدنی»


اولين جلسه کلاس حقوق مدنی دوره دوم آمادگی آزمون کارشناسی ارشد 98 از ساعت 13 امروز،جمعه 19 آذرماه آغاز و تا ساعت 20 امشب ادامه خواهد داشت.این کلاس به مدت 100 ساعت است که توسط استاد ترکمن تدریس می شود.
«متون حقوقی»


اولين جلسه کلاس متون حقوقی دوره دوم آمادگی آزمون کارشناسی ارشد 98 از ساعت 15 امروز،جمعه 16 آذرماه آغاز و تا ساعت 20 امشب ادامه خواهد داشت.این کلاس به مدت 60 ساعت است که توسط استاد مظاهری تدریس می شود.
«حقوق تجارت»


اولين جلسه کلاس حقوق تجارت دوره آمادگی آزمون دکتری 98 از ساعت 14 امروز،جمعه 16 آذرماه آغاز و تا ساعت 20 امشب ادامه خواهد داشت.این کلاس به مدت 60 ساعت است که توسط دکترقربانی تدریس می شود.
«حقوق جزا»


اولين جلسه کلاس حقوق جزا دوره آمادگی آزمون دکتری 98 از ساعت 10 امروز،جمعه 16 آذرماه آغاز و تا ساعت 15 امروز ادامه خواهد داشت.این کلاس به مدت 60 ساعت است که توسط دکترتبریزی تدریس می شود.
«حقوق بین الملل عمومی»


اولين جلسه کلاس حقوق بین الملل عمومی دوره آمادگی آزمون دکتری 98 از ساعت 14 امروز،پنجشنبه 15 آذرماه آغاز و تا ساعت 18 امشب ادامه خواهد داشت.این کلاس به مدت 45 ساعت است که توسط دکتر یعقوبی تدریس می شود.
«اداری و اساسی»


اولين جلسه کلاس اداری و اساسی دوره آمادگی آزمون دکتری 98 از ساعت 15 امروز،دوشنبه 12 آذرماه آغاز و تا ساعت 20 امشب ادامه خواهد داشت.این کلاس به مدت 60 ساعت است که توسط دکتر یعقوبی تدریس می شود.


برچسب ها: دوره اول ارشد و دکتری 98