با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
رتبه های برتر چتر دانش در آزمون کارشناسی ارشد 97

 

تمامی داوطلبین آزمون کارشناسی ارشد 98 حقوق در کلیه گرایش ها جهت کسب موفقیت برنامه ریزی هدفمند و معرفی منابع و شناخت گرایش ها و پشتیبانی رتبه های برتر گرایش های مورد نظر خود مشاوره رایگان دریافت کنند.
جهت رزرو با شماره 66414848 داخلی 104 خانم شایقی تماس حاصل فرمایید

نام

رتبه

روز

سپهر صارمی

رتبه 1 حقوق بشر و 2 حقوق بین الملل،17 تجارت بین الملل،رتبه 1 حقوق ارتباطات

کلیه روز های هفته

سحر شاهی

17 حقوق خصوصی

روز های زوج

محمد رضا زاده نجف

14 حقوق عمومی

کلیه روز های هفته

محمد رضا طالبی

24 حقوق جزا،18قضاوت،43 دکتری جزاء

5شنبه و جمعه

 

حمید داخته

رتبه 1 جزاء

5شنبه و جمعه

امیر طاهری

28 حقوق تجاری اقتصادی بین المللی

5شنبه و جمعه 


برچسب ها: رتبه های برتر چتر دانش در آزمون کارشناسی ارشد 97