با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
بازدید حقوقدان برجسته پیشکسوت استاد مولوی و سرکار خانم کشاورز، مسئول محترم جامعه وکلای مشهد از نمایشگاه و دستاوردهای انتشارات چتر دانشبازدید حقوقدان برجسته پیشکسوت استاد مولوی و سرکار خانم کشاورز، مسئول محترم جامعه وکلای مشهد از نمایشگاه و دستاوردهای انتشارات چتر دانش. در این بازدید استاد مولوی ضمن تمجید و حمایت از مجموعه انتشارات چتردانش برای خادمان زحمتکش این مجموعه آرزوی موفقیت نمودند.
برچسب ها: نمایشگاه چتردانش