با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
شروع کلاس نکته گویی و تست زنی کارشناسی ارشد 98

«حقوق جزا»

(( دوره نکته گویی آموزش تست زنی کارشناسی ارشد 98 ))
شروع کلاس نکته گویی و تست زنی حقوق جزا ساعت 9 الی 17 چهارشنبه 22 خردادماه توسط استاد فرهی تدریس می شود

«حقوق تجارت»

(( دوره نکته گویی آموزش تست زنی کارشناسی ارشد 98 ))
شروع کلاس نکته گویی و تست زنی حقوق تجارت ساعت 10 الی 20 دوشنبه 20 خردادماه توسط استاد ارشدی تدریس می شود


«حقوق مدنی»

(( دوره نکته گویی آموزش تست زنی کارشناسی ارشد 98 ))
شروع کلاس نکته گویی و تست زنی حقوق مدنی ساعت 10 الی 20 شنبه 18 خردادماه توسط استاد ترکمن تدریس می شود


«متون فقه»

(( دوره نکته گویی آموزش تست زنی کارشناسی ارشد 98 ))
شروع کلاس نکته گویی و تست زنی متون فقه ساعت 10 الی 20 یکشنبه 12 خردادماه توسط استاد سمیع پور تدریس می شود«آیین دادرسی مدنی»

(( دوره نکته گویی آموزش تست زنی کارشناسی ارشد 98))
شروع کلاس نکته گویی و تست زنی آیین دادرسی مدنی ساعت 10 الی 20 شنبه 11 خردادماه توسط استاد قائم مقامی تدریس می شود«متون حقوقی»

(( دوره نکته گویی آموزش تست زنی کارشناسی ارشد 98))
شروع کلاس نکته گویی و تست زنی متون حقوقی ساعت 10 الی 20 پنجشنبه 9 خردادماه توسط استاد علیزاده تدریس می شود

برچسب ها: شروع کلاس نکته گویی و تست زنی کارشناسی ارشد 98