با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :

استان: اصفهان شهر: اصفهان
آدرس: مرداویج - حد فاصل کانون زبان و پارک مرداویج - پلاک 54 - موسسه آموزش عالی آزاد برهان
کد شهر: 031 تلفن: 95021042
مدیریت: همراه مدیریت: 09382055415
آدرس سایت: کانال تلگرام: @chatre_esfehan
ساعت کاری: 8:30 الی 14 - 14:30 الی 19:30استان: اصفهان شهر: نجف آباد
آدرس: خیابان قدس غربی- نرسیده به بسیج دانش آموزی موسسه حقوقی قانون بنیان ایرانیان
کد شهر: 031 تلفن: 42641059
مدیریت: همراه مدیریت: 09132306315
آدرس سایت: کانال تلگرام: @chatre_najafabad
ساعت کاری: 9 الی 12 - 14 الی 20استان: اصفهان شهر: کاشان
آدرس: میدان شهید منتظری - ابتدای بلوار شهید خادمی - روبروی بانک سپه.
کد شهر: 031 تلفن: 55443825
مدیریت: همراه مدیریت: 09393610118
آدرس سایت: کانال تلگرام: @chatre_kashan
ساعت کاری: 9:30 الی 13 - 17:30 الی 20:30استان: اصفهان شهر: شهرضا
آدرس: خیابان شهید بهشتی - روبروی خیابان طباطبایی - پاساژ ملت
کد شهر: 031 تلفن: 53241022
مدیریت: همراه مدیریت: 9140065112
آدرس سایت: کانال تلگرام: @chatre_shahreza
ساعت کاری: 9 الی 12 - 16 الی 19:30استان: اصفهان شهر: لنجان
آدرس: فولاد شهر-چهارراه ب 5-روبروی اداره آب-مجتمع کامیار-طبقه اول واحد C8
کد شهر: 031 تلفن: 52647963
مدیریت: همراه مدیریت: 09302390545
آدرس سایت: کانال تلگرام: @chatre_lenjan
ساعت کاری: 9 الی 13 - 16 الی 19استان: اصفهان شهر: گلپایگان
آدرس: خیابان امام خمینی - پاساژ نگین - طبقه 2 - پلاک 28
کد شهر: 031 تلفن: 57454919
مدیریت: همراه مدیریت: ???????????
آدرس سایت: کانال تلگرام: @chatre_golpaygan
ساعت کاری: 9 الی 13 -16 الی 20استان: اصفهان شهر: داران
آدرس: بلوار طالقانی- جنب دادگستری داران- مرکز مشاوره سپید
کد شهر: 031 تلفن: 57226266
مدیریت: همراه مدیریت: 09130388892
آدرس سایت: کانال تلگرام: @chatre_daran
ساعت کاری: