با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :

استان: سیستان و بلوچستان شهر: زاهدان
آدرس: موسسه آموزش عالی هاتف انتهای بلوار بزرگمهر
کد شهر: 054 تلفن: ????????
مدیریت: همراه مدیریت: 09338212400
آدرس سایت: کانال تلگرام: @chatre_zahedan
ساعت کاری: 9 الی 13 - 16:30 الی 19:30استان: سیستان و بلوچستان شهر: ایرانشهر
آدرس: تقاطع بلوار بلوچ و خیابان دکتر فاطمی - آموزشگاه زبان سینا
کد شهر: 054 تلفن: 37211414
مدیریت: آقای پودینه همراه مدیریت: 09107818587
آدرس سایت: کانال تلگرام: @chatre_zahedan
ساعت کاری: 9 الی 13 - 16:30 الی 19:30استان: سیستان و بلوچستان شهر: چابهار
آدرس: گلشهر - سوسنگرد 4 - زبانکده اوج و مجتمع آموزشی ولایت
کد شهر: 054 تلفن: 35331044
مدیریت: آقای پودینه همراه مدیریت: 09216986008
آدرس سایت: کانال تلگرام: @chatre_zahedan
ساعت کاری: 9 الی 13 - 16:30 الی 19:30