با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :

استان: بوشهر شهر: بوشهر
آدرس: بلوار مطهری - خیابان کارگر - روبروی پارک - جنب مدیریت حوزه علمیه استان
کد شهر: 077 تلفن: 33548689
مدیریت: آقای محمد نژاد همراه مدیریت:
آدرس سایت: آدرس ایمیل:
ساعت کاری: