با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :

استان: کرمان شهر: كرمان
آدرس: خیابان امام جمعه نبش کوچه ۷ طبقه سوم
کد شهر: 034 تلفن: 32457960
مدیریت: همراه مدیریت: 09195838003
آدرس سایت: کانال تلگرام: @chatre_kerman
ساعت کاری: 8:30 الی 12:30 - 16 الی 19استان: کرمان شهر: جیرفت
آدرس: خیابان امیر کبیر - نرسیده به پل 9 دی (روبروی زندان) - موسسه ماهان
کد شهر: 034 تلفن: 43218558
مدیریت: همراه مدیریت: 09103080107
آدرس سایت: کانال تلگرام: @chatre_jiroft
ساعت کاری: 7:30الی 23استان: کرمان شهر: رفسنجان
آدرس: میدان شهدا - روبروی کتابفروشی شمس - ساختمان مهتاب
کد شهر: 034 تلفن: 34258383
مدیریت: همراه مدیریت: 09130424302
آدرس سایت: کانال تلگرام: @chatre_rafsanjan
ساعت کاری: 8:30 الی 12:30 - 16 الی 19استان: کرمان شهر: سیرجان
آدرس: خیابان امام پاساژکوثرطبقه سوم
کد شهر: 034 تلفن:
مدیریت: همراه مدیریت: 09140180518
آدرس سایت: کانال تلگرام: @chatre_sirjan
ساعت کاری: 8:30 الی 12:30 - 16 الی 19استان: کرمان شهر: کهنوج
آدرس: خیابان امام - جهاد دانشگاهی
کد شهر: 034 تلفن: 43218558
مدیریت: همراه مدیریت: 9136665905
آدرس سایت: کانال تلگرام: @chatre_jiroft
ساعت کاری: 7:30الی 23استان: کرمان شهر: بم
آدرس: خیابان امام روبروی اداره فرمانداری طبقه سوم
کد شهر: تلفن: 09226605382
مدیریت: همراه مدیریت: 09226605382
آدرس سایت: کانال تلگرام: @chatre_bam
ساعت کاری: 9 الی 13 - 16 الی 18:30