با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :

استان: کردستان شهر: سنندج
آدرس: میدان آزادی-ابتدای خیابان فلسطین(ژاندارمری)روبروی سازمان آموزش و پرورش ساختمان پزشکان 407-طبقه دوم
کد شهر: 087 تلفن: 33225434
مدیریت: همراه مدیریت: 09186567061
آدرس سایت: کانال تلگرام: @chatre_sanandaj
ساعت کاری: 9 الی 12:30 - 15:30 الی 19استان: کردستان شهر: سقز
آدرس: میدان قدس - کوچه پرورش - آموزشگاه علمی علوی
کد شهر: 087 تلفن: ????????
مدیریت: همراه مدیریت: 09188752391
آدرس سایت: کانال تلگرام: @chatre_bokan
ساعت کاری: 9:30 الی 13 - 15:30 الی 19استان: کردستان شهر: كامياران
آدرس: چهاراه اصلی-خیابان تپه پیرمحمد-طبقه پایین آموزشگاه کامپیوتر کانی
کد شهر: 087 تلفن: 35530299
مدیریت: همراه مدیریت: 09186567061
آدرس سایت: کانال تلگرام: @chatre_sanandaj
ساعت کاری:استان: کردستان شهر: قروه
آدرس: خیابان چمران - جنب پمپ بنزین
کد شهر: 087 تلفن: 35248732
مدیریت: همراه مدیریت: 09180116220
آدرس سایت: کانال تلگرام: @chatre_qorve
ساعت کاری: 9 الی 13 - 15:30 الی 19استان: کردستان شهر: دیواندره
آدرس: خيابان امام روبروي بانك تجارت ساختمان احمدي طبقه دوم
کد شهر: 087 تلفن: 38711077
مدیریت: همراه مدیریت: 09183811477
آدرس سایت: کانال تلگرام: @chatre_divandare
ساعت کاری: 9 الی 13 - 16 الی 19استان: کردستان شهر: مریوان
آدرس: چهارراه شبرنگ-طبقه دوم درمانگاه شهید مرادی سابق-دفاروکالت آقای لقمان مرادی
کد شهر: 087 تلفن: 34526112
مدیریت: همراه مدیریت: 09186567061
آدرس سایت: کانال تلگرام: @chatre_mariwan
ساعت کاری: 13 الی 19استان: کردستان شهر: بانه
آدرس: میدان هنر - بلوار بابوس - کوچه بابوس 9- جنب پارک بژوار - آموزشگاه ساتیار و نسار
کد شهر: 087 تلفن: ????????
مدیریت: همراه مدیریت: 09188752391
آدرس سایت: کانال تلگرام: @chatre_bokan
ساعت کاری: 9:30 الی 13 - 15:30 الی 19استان: کردستان شهر: بیجار
آدرس: چهارراه چراغ قرمز- خیابان توحید - ساختمان اداری امامیه
کد شهر: 087 تلفن: 38235955
مدیریت: همراه مدیریت:
آدرس سایت: کانال تلگرام: @chatre_bijar
ساعت کاری: 9 الی 13- 15:30 الی 19