با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :

استان: سمنان شهر: سمنان
آدرس: خیابان باغ فردوس(بلوار میرزای شیرازی) - کوچه باغ فردوس 13
کد شهر: 023 تلفن: 33324964
مدیریت: همراه مدیریت: 09153877112
آدرس سایت: کانال تلگرام: @chatre_semnan
ساعت کاری: 9 الی 13 - 16:30 الی 20:30استان: سمنان شهر: شاهرود
آدرس: خیابان 17 شهریور روبروی پیتزا کاروس ط 1 واحد1
کد شهر: 023 تلفن: 32234084
مدیریت: همراه مدیریت: 09107635908
آدرس سایت: کانال تلگرام: @chatre_semnan
ساعت کاری: 9 الی 13 - 16:30 الی 20:30استان: سمنان شهر: دامغان
آدرس: بلوار آزادی-خیابان خندق جنب فروشگاه فرش متین ساختمان چتردانش
کد شهر: 023 تلفن: 35250037
مدیریت: همراه مدیریت: 09153877112
آدرس سایت: کانال تلگرام: @chatre_semnan
ساعت کاری: 9 الی 13 - 16:30 الی 20:30استان: سمنان شهر: گرمسار
آدرس: میدان پمپ بنزین- ساختمان ادیبان سابق- طبقه +1
کد شهر: تلفن: 09153877112
مدیریت: همراه مدیریت: 09153877112
آدرس سایت: کانال تلگرام: @chatre_semnan
ساعت کاری: 9 الی 13 - 16:30 الی 20:30