با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :

استان: زنجان شهر: زنجان
آدرس: خیابان 7 تیر- ک احمد صادقی - ساختمان اول - واحد2
کد شهر: 024 تلفن: 33363604
مدیریت: همراه مدیریت: 09027095955
آدرس سایت: کانال تلگرام: @chatre_zanjan98
ساعت کاری: 9:30 الی 13 - 16:30 الی 19:30استان: زنجان شهر: خدابنده
آدرس: خیابان امام-پشت بانک انصار-کوچه منصوری نژاد-بن بست اول-آموزشگاه آرمان
کد شهر: 024 تلفن: 34229797
مدیریت: همراه مدیریت: 09305655805
آدرس سایت: کانال تلگرام: @chatre_zanjan98
ساعت کاری: 9:30 الی 13 - 16:30 الی 19:30استان: زنجان شهر: ابهر
آدرس: خیابان طالقانی جنوبی-جنب دفتراسنادرسمی شماره 8- آموزشگاه علمی عصر دانش
کد شهر: 024 تلفن: 35278478
مدیریت: همراه مدیریت: 09020078478
آدرس سایت: کانال تلگرام: @chatre_khoramdareh_abhar
ساعت کاری: 9 الی 12:30 - 15 الی 19استان: زنجان شهر: خرمدره
آدرس: خیابان امام ابتدای خیابان هواشناسی شهرک گلدشت دانشگاه پیام نور
کد شهر: 024 تلفن: 35539122
مدیریت: همراه مدیریت: 09127448684
آدرس سایت: کانال تلگرام: @chatre_khoramdareh_abhar
ساعت کاری: 9 الی 12:30 - 15 الی 19