با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :اسامی و رتبه های برخی از پذیرفته شدگان موسسه چتردانش در آزمون وکالت93 که فقط از بهمن ماه 92 تا روز آزمون وکالت93 از خدمات موسسه استفاده نموده اند

لیست پذیرفته شدگان در حال تکمیل می باشد...

عکس نام و نام خانوادگی کانون انتخابی رتبه
مرتضي نجفیانهمدانرتبه 1
موسي قلی زاده آقبلاغاردبيلرتبه 1(سهمیه)
وحيد صدیقیمركزيرتبه 1
عسگر امیریزنجانرتبه 1
داود تقی نجاتالبرزرتبه 1
سعيد چگینیقزوينرتبه 1
علي مهرعلیانقزوينرتبه 1(سهمیه)
محمود سن سبلیگلستانرتبه 10
مسعود مهرعلیزادهاردبيلرتبه 10
مريم آزادیزنجانرتبه 10
زيبا صابرآذربایجان شرقیرتبه 10
حسين یاوریاصفهانرتبه 10
حبيب جلالیآذربایجان شرقیرتبه 101
حميد ایلی کیان كرمانرتبه 101
زهرا محکوییفارس و کهکیلویه و بویراحمدرتبه 102
نسرين عصیانیاصفهانرتبه 102
محمدرضا نعمتیمرکزرتبه 104
محمدرضا عراقی زادهاصفهانرتبه 107
احمدرضا نیازیمرکزرتبه 109
عباس جلالوندالبرزرتبه 11
کورش احمدیچهار محال و بختیاریرتبه 11(سهمیه)
ابوالفظل قلی نواز اصل امام چایی خوزستانرتبه 110
مريم روحی شوریجهفارس و کهکیلویه و بویراحمدرتبه 111
راحله طباخاصفهانرتبه 111
عبدالعلي ملک زادهخوزستانرتبه 112
محمد مهدي رضیاناصفهانرتبه 112
فرزانه هاشمی زاده آشانآذربایجان شرقیرتبه 113
مريم قاهریخراسان رضوي, شمالي و جنوبيرتبه 115
ريحانه رستمی حشمت ابادآذربایجان شرقیرتبه 116
مجيد دارابیاصفهانرتبه 116
مژگان شهراماصفهانرتبه 118
نيره یوسف پورآذراردبيلرتبه 12
محمود زندیهمرکزرتبه 124
راضيه بهزادیفارس و کهکیلویه و بویراحمدرتبه 124
مهديه باستانیمرکزرتبه 125
فاطمه شيخ نياسري اصفهانرتبه 125
فروغ احسنیكرمانرتبه 128
سميه باقریانخوزستانرتبه 13
بهمن کلهریقمرتبه 13
ناهيد حمزه لهكردستانرتبه 13
ابراهيم گمیزیمركزيرتبه 13
وحيد تلخابی فردزنجانرتبه 13
مجتبي خسرویآذربایجان شرقیرتبه 13
احمد دالوندكرمانرتبه 13
سجاد جعفري فارسانيچهار محال و بختیاریرتبه 13
آذر رضویفارس و کهکیلویه و بویراحمدرتبه 132
حميد نوشاد پور نارگ موسیخوزستانرتبه 134
طيبه علی اکبریكرمانرتبه 134
بهاره مطلبیخوزستانرتبه 135
فاطمه بهشتیخوزستانرتبه 136
نگين هاديان جعفري مرکزرتبه 138
زهرا پرندکمرکزرتبه 139
محمد نیازیقمرتبه 14
عزت الله محمدیكردستانرتبه 14
نويد موسویآذربایجان شرقیرتبه 14
مجيد نوریالبرزرتبه 14
سعيد بیات زارعیقزوينرتبه 14
زهرا شلالوندمرکزرتبه 142
سميه سادات موسوي فردمرکزرتبه 144
مهري عادلیكرمانرتبه 148
نسيم آزادیخوزستانرتبه 149
يعقوب فرامرزیمرکزرتبه 15(سهمیه)
شايسته شیرمحمدیكرمانشاه و ايلام رتبه 15
شايسته شیرمحمدیكرمانشاه و ايلام رتبه 15(سهمیه)
محمد زارعهمدانرتبه 15
الهه عامریانگلستانرتبه 15
سيدعلي حسینیبوشهررتبه 15
شبنم مهرایینزنجانرتبه 15
افشين خلیلیآذربایجان شرقیرتبه 15
مهرداد حافظیلرستانرتبه 15
سيده شهين میر بزرگیالبرزرتبه 15
قاسمعلي توسلیالبرزرتبه 15(سهمیه)
ادريس یحیی زادهمرکزرتبه 152
علي پور مجیدكرمانرتبه 152
مسعود راهی دهنویكرمانرتبه 158
حسام الدين کلانتریمرکزرتبه 16
علي مرادیاردبيلرتبه 16(سهمیه)
محمد قاسمیان نژاد جهرمیمرکزرتبه 163
حامد بيات مانيزانيمرکزرتبه 164
سعيد رستم زادهمرکزرتبه 165
فريده شریفی فرمرکزرتبه 167
سعيد قنبری زادهخوزستانرتبه 17
نشميل خیاطكردستانرتبه 17
رويا اسفندیاریالبرزرتبه 17
رضا امیریالبرزرتبه 17
سيدمحمد جعفریمازندرانرتبه 17
وحيد امن پورمرکزرتبه 18
افسانه زارعهمدانرتبه 18
سيدمحمد فاضلیزنجانرتبه 18
فرزانه رمضانیانخراسان رضوي, شمالي و جنوبيرتبه 18
مهدي کاظمی اسکلومرکزرتبه 186
اکرم حمیدیانمرکزرتبه 188
حكيم خردمندخوزستانرتبه 19
سلمان مهرابیلرستانرتبه 19
علي روشنیكرمانرتبه 19(سهمیه)
جواد قدرتیآذربايجان غربيرتبه 19
اميد حمزئیمرکزرتبه 192
مريم سادات شجاع الساداتیمرکزرتبه 198
الهام سبلانیاردبيلرتبه 2
مجيد محبتیكرمانرتبه 2
نادر فهامیاصفهانرتبه 2(سهمیه)
مجتبي مولاییخراسان رضوي, شمالي و جنوبيرتبه 2
آيدا کریم دوستگيلانرتبه 2
سهيلا اصلانی اصل مرزكردستانرتبه 20
فياض یوسفیاردبيلرتبه 20
فروتن احمدیچهار محال و بختیاریرتبه 20
سميرا پاشائی گجلارآذربايجان غربيرتبه 20
مهدي رجبیمرکزرتبه 204
مسعود طاهري ده لرمرکزرتبه 215
سعيده قهرمانیهمدانرتبه 22
محبوبه سعیدیانگلستانرتبه 22
جهانبخش باقری مطلقمركزيرتبه 22
حميدرضا سنجری مقدمكرمانرتبه 22
زهرا حق شناساصفهانرتبه 22
انيس مرادخانيقزوينرتبه 22
سکينه شاهکوییگلستانرتبه 23
حجت اله اسلام پناهخوزستانرتبه 24(سهمیه)
ابوالفضل غلامرضاپوربوشهررتبه 24
مصطفي رحیمی زالوآبیلرستانرتبه 24
نجم الدين جعفری فردكرمانرتبه 24
مريم ناییجیمازندرانرتبه 24
محمد اسکندریزنجانرتبه 25
شاهرخ امیریاصفهانرتبه 25(سهمیه)
حسين شعبانیمرکزرتبه 251
سمانه حجازیمرکزرتبه 257
محمد نصیریمرکزرتبه 260
مريم لطیفخوزستانرتبه 27
نيما نجارزاده هاچه سوكردستانرتبه 27
امين روستابوشهررتبه 27
کورش حسینیزنجانرتبه 27
اکبر نصركرمانرتبه 27
سميه یوسف پورالبرزرتبه 27
اکرم صالح پورچهار محال و بختیاریرتبه 27
مريم حسن زادهفارس و کهکیلویه و بویراحمدرتبه 27
اسحق عنایتیخراسان رضوي, شمالي و جنوبيرتبه 27(سهمیه)
صديقه حیدری کایدانخوزستانرتبه 28
منا بهرامیكردستانرتبه 28
احسان روانگردبوشهررتبه 28
مهين مرادی بوشهررتبه 28
ريحانه سبحانیزنجانرتبه 28
رضا سمیعیلرستانرتبه 28
مهدي ادیبیچهار محال و بختیاریرتبه 28
علي ابراهیمیان دهکردیچهار محال و بختیاریرتبه 28
مهدي سبحان وردیآذربايجان غربيرتبه 28
ميثم پوررستمیمازندرانرتبه 28
محمدجواد امينيفارس و کهکیلویه و بویراحمدرتبه 29
سجاد صادقیاصفهانرتبه 29
رضا منگاویمرکزرتبه 3(سهمیه)
پرويز مولودیكردستانرتبه 3
زهرا یاریلرستانرتبه 3
وحيده باقری بالکانلوآذربايجان غربيرتبه 3
سحر خاوشیگيلانرتبه 3
سيده عادله موسویزنجانرتبه 30
فرشته قنبری آذرآذربایجان شرقیرتبه 30
فاطمه باجلانقزوينرتبه 30
محمد ابراهيم کیائیمرکزرتبه 301
مهدي هادیمرکزرتبه 302
سهيل سهیلیمرکزرتبه 31(سهمیه)
سميه غریبگلستانرتبه 31
سميه امیریمازندرانرتبه 31
الهام توکلیمرکزرتبه 313
زهرا محمدی بیدمشکیمرکزرتبه 316
فرشاد خوبیاریخوزستانرتبه 32
مريم حیدری جونقانیچهار محال و بختیاریرتبه 32
سميرا شهنه پورمرکزرتبه 329
مهدي خزاییهمدانرتبه 33
غلامرضا یوسفی سید شکریكرمانرتبه 33(سهمیه)
اسرين خالدیآذربايجان غربيرتبه 33
سميه خضرلومرکزرتبه 331
معصومه سلطانی نگارمرکزرتبه 337
سهيلا صدیقیخوزستانرتبه 34
فربد بيگلربيگي لاريكرمانرتبه 34
محمدرضا فصیحی دستجردیالبرزرتبه 34
حميد محسنیچهار محال و بختیاریرتبه 34
ناصر عباسیان فریدونیمازندرانرتبه 34
روشنک شکوریگيلانرتبه 34
پريسا بهاردوستمرکزرتبه 348
فاطمه کیان پورمرکزرتبه 35
پيمان حسینیانمازندرانرتبه 35
سالومه شریف مقدممرکزرتبه 350
علي ارغندمرکزرتبه 352
پژمان حیدری مرکزرتبه 357
محمدرضا ترک آبادیمرکزرتبه 357
مجتبي عابدی فیروزجاییمازندرانرتبه 36
سلمان زیلابیمرکزرتبه 360
محمد محمدیمرکزرتبه 365
مشعوف میترامرکزرتبه 365
بهمن بالی پورچهار محال و بختیاریرتبه 37
ياسر اسدیآذربايجان غربيرتبه 37
شاهپور باجلانقزوينرتبه 37
حسين امامیمرکزرتبه 372
مير محسن نداییاردبيلرتبه 38
ليلا وحیدی مددلوآذربایجان شرقیرتبه 38
نسرين جلیل نژادچهار محال و بختیاریرتبه 38
محمد علي غلامیان زیدیمازندرانرتبه 38
آدرينا خادمیخراسان رضوي, شمالي و جنوبيرتبه 38(سهمیه)
پريوش هاشمیلرستانرتبه 39
حميدرضا کوهستانی عین الدینالبرزرتبه 39
حامد شریفیچهار محال و بختیاریرتبه 39
رحيمه قادری خصالآذربايجان غربيرتبه 39
مهديه نادریقزوينرتبه 39
نيلوفر حسینیمرکزرتبه 4
طاهره مرادیهمدانرتبه 4
زهرا قلی پورقمرتبه 4
مهتاب احمدیمركزيرتبه 4
محمدرضا خداقلیزنجانرتبه 4
محمد تقي امینكرمانرتبه 4
معصومه لاهوتیكرمانرتبه 4
سبحان جمشیدی گرجیمازندرانرتبه 4
مهدي سبزبانخراسان رضوي, شمالي و جنوبيرتبه 4(سهمیه)
زهرا شعبانيقزوينرتبه 4
اعظم حبیبیگلستانرتبه 40
کتايون گودرزیلرستانرتبه 40
مجيد ذبیحیاصفهانرتبه 40
زهره رستمیمرکزرتبه 402
سميراسادات شاکریمرکزرتبه 409
سارا حسینلوییالبرزرتبه 41
ناصر محمودزادهمازندرانرتبه 41
مهدي غزالیمرکزرتبه 414
کيهانه داناییمرکزرتبه 414
طناز گیوه چیاناصفهانرتبه 42
حجت محمدیآذربایجان شرقیرتبه 43
وحيد کیانی ابریاصفهانرتبه 43
محمد عالي خانيمرکزرتبه 433
ستاره جعفریمرکزرتبه 438
محبوبه شاهیمرکزرتبه 439
عزت اله ذبیحیخوزستانرتبه 44(سهمیه)
يلدا جعفرزادهمرکزرتبه 440
ندا رئوف مرغزارگلستانرتبه 45
جابر حق شناسآذربایجان شرقیرتبه 45
الهام شیرازیاصفهانرتبه 45
عثمان خسرویآذربايجان غربيرتبه 45
اميررضا افشارمرکزرتبه 460
عليرضا سلطان محمدیمرکزرتبه 468
زهرا عباس زاده بوكتآذربایجان شرقیرتبه 47
آلاله عموزادهمازندرانرتبه 47
محمد خلیلیانقزوينرتبه 47
پرهام قویمیمرکزرتبه 470
معصومه خزاییمرکزرتبه 476
کريم امیرماهرمرکزرتبه 48(سهمیه)
فرزاد باولی بهمئیخوزستانرتبه 48
شکوفه حسینی پورقزوينرتبه 48
ميثم شمس ارامرکزرتبه 489
سميرا ملاییالبرزرتبه 49
مجيد پوربافرانیمرکزرتبه 493
محمد عربخانیمرکزرتبه 5(سهمیه)
راضيه ترابی خضیریخوزستانرتبه 5
زهرا سدهیانقمرتبه 5
زهرا ایزدی سفیددشتیچهار محال و بختیاریرتبه 5
صبا مختاریاصفهانرتبه 5
محمدرحيم حاتمی ژارآبادآذربايجان غربيرتبه 5(سهمیه)
عنايت اله شریفی نژادخوزستانرتبه 50
صابر مهدویآذربایجان شرقیرتبه 50
کيان طهماسبی فردمرکزرتبه 506
ملاعبداله قمصري محبوبهكرمانرتبه 51
مريم قلی نژادمازندرانرتبه 51
محسن سلیمیخوزستانرتبه 52
زهرا رمضانیاصفهانرتبه 52
شهرام محمودیآذربايجان غربيرتبه 52
آيدا اصفهانیمرکزرتبه 524
جمال حیدریاصفهانرتبه 53
سعيد رشیدیمرکزرتبه 54
امين رجبیكرمانرتبه 54
شيوا نوریاصفهانرتبه 54
مريم ایمانی فرمرکزرتبه 541
علي رضاییمرکزرتبه 545
ايمان صالح رمجیانكرمانرتبه 55
سيدرضا كمالي سيدبيگلومرکزرتبه 559
منوچهر شادمان البرزرتبه 56
فهيمه خلیلیاصفهانرتبه 57
فردين خليقيمرکزرتبه 571
مرجان سلطانیالبرزرتبه 58
محمدرضا نساج پوراصفهانرتبه 58
مهدي زاهدیان تجنکیمازندرانرتبه 58
علي مقدمخوزستانرتبه 59
رحيم محمدیمرکزرتبه 590
محمود بهورخوزستانرتبه 6
نادر صیدخانیخوزستانرتبه 6(سهمیه)
ندا اطمینانمركزيرتبه 6
حسين يارمحمدي مركزيرتبه 6(سهمیه)
سرور برهنهزنجانرتبه 6
مصلح عبدیلآذربايجان غربيرتبه 6
حميدرضا اثیمیمرکزرتبه 60
محمد آفتابي آراني اصفهانرتبه 60
همايون رضوانیانمرکزرتبه 602
محمد اکبریمرکزرتبه 607
نسيم مصلحیاصفهانرتبه 61
صغري غفوریقزوينرتبه 61
سعيد فرجیمرکزرتبه 613
نگار لطفمرکزرتبه 617
مهديه جعفریخوزستانرتبه 62
شاهين عالیاصفهانرتبه 62
ميلاد گلستانمرکزرتبه 628
فاطمه روهندهكرمانرتبه 63
افسانه غالبیاصفهانرتبه 63
امين صالحیمرکزرتبه 630
طلعت نصرالهیمرکزرتبه 637
زهرا خوش کنشمرکزرتبه 638
راضيه صالحیمرکزرتبه 648
آتنا مومنیمرکزرتبه 654
مسعود میرتقی زادهمرکزرتبه 659
احسان جاویدی شیرازیمرکزرتبه 665
زکريا دهقان دهنویمرکزرتبه 666
سيد عبدالله سجادی پورفارس و کهکیلویه و بویراحمدرتبه 67
مريم کلاییمازندرانرتبه 67
حسين زکیخوزستانرتبه 69
علي اکبری مرکزرتبه 690
فاطمه قره باغیهمدانرتبه 7
جواد زارعیهمدانرتبه 7
مسلم نویدی فربوشهررتبه 7
ليلا صالحیزنجانرتبه 7
سعيد سعیدیلرستانرتبه 7
عليرضا پورملک لاهیجیگيلانرتبه 7
سحر امیری طاهریكرمانرتبه 70
سارا تاج الدیناصفهانرتبه 70
مونا ایزدیمرکزرتبه 708
الهام اکبری آشتیانیمرکزرتبه 711
مريم وکیلیانمرکزرتبه 712
سحر محمدیمرکزرتبه 719
رضا قاسمیمرکزرتبه 719
علي یوسفیخوزستانرتبه 72
رضا جعفریمرکزرتبه 727
طاهره محمدیفارس و کهکیلویه و بویراحمدرتبه 74
فرزانه خوری قزوينرتبه 74
علي جعفری فردمرکزرتبه 743
خسرو کریمیآذربایجان شرقیرتبه 75
محمد حسن پورالبرزرتبه 75
ابراهيم محمدیمرکزرتبه 757
رضا کفاشمرکزرتبه 762
زهرا احمدیان فردمرکزرتبه 764
گلنار عمرانیكرمانرتبه 77
محمدجواد شعبان نیامنصورمرکزرتبه 774
مريم نصراللهیمرکزرتبه 776
رضا خلیلیمرکزرتبه 787
علي کریمی خوشبختالبرزرتبه 79
سيدرضا خلیلی دیلمیمرکزرتبه 796
نرگس کفاشقمرتبه 8
ال ناز جلیلیآذربایجان شرقیرتبه 8
احسان ولی زادهلرستانرتبه 8
نيره کلانتر معتمدیچهار محال و بختیاریرتبه 8
شهريار ربیعیقزوينرتبه 8
مريم قنبریانخوزستانرتبه 80
سيد مرتضي فهیمی بافقیمرکزرتبه 81
مهدي محرم نژادالبرزرتبه 81
سيده فهيمه نعمتیخراسان رضوي, شمالي و جنوبيرتبه 81
ابوالفضل ابوالقاسمیمرکزرتبه 813
رحيم لطفیمرکزرتبه 819
اميرشهاب پسندیدهالبرزرتبه 82
محرم بیرامی البرزرتبه 83
سيد امير حجازیاصفهانرتبه 83
هديه پرويزي مقدم البرزرتبه 84
احمد جعفریمرکزرتبه 845
اشکان مریدانخوزستانرتبه 85
نسيبه ایزک عباسیانخراسان رضوي, شمالي و جنوبيرتبه 85
رضا شمسیمرکزرتبه 859
افشار ارشدآذربایجان شرقیرتبه 86
حسين میناکارمرکزرتبه 862
نسرين فضلیكرمانرتبه 87
بهاره فشارکیمرکزرتبه 875
زهره خوشنودمرکزرتبه 877
شکوه رویاییمرکزرتبه 888
مليا نظريان زرنه مرکزرتبه 893
حسن عاشقیمرکزرتبه 897
مالک سهرابیكرمانشاه و ايلام رتبه 9
ژيلا زندکریمیكردستانرتبه 9
مهدي رضاییزنجانرتبه 9
سهيل كريميالبرزرتبه 9
قربان محمد مقدسیخراسان رضوي, شمالي و جنوبيرتبه 9(سهمیه)
فريدي مریمقزوينرتبه 9
زهرا وهاب زادهالبرزرتبه 90
حميد رضا قاراییمرکزرتبه 900
مهناز کولیوندمرکزرتبه 901
آزاده معظمی گودرزیمرکزرتبه 902
شبنم پیراستهمرکزرتبه 907
مصطفي خدایاریمرکزرتبه 908
شادي طاهریاناصفهانرتبه 92
محمد پناهیالبرزرتبه 93
شريفه دولاحمرکزرتبه 937
عبداله لطفیاصفهانرتبه 94
امير بهشتي پورمرکزرتبه 940
يوسف نوعیالبرزرتبه 95
الهه پیروزفرمرکزرتبه 953
رحمان جنت دستجردیمرکزرتبه 953
مجيد حاجی فتاحمرکزرتبه 955
مريم خداوردیانمرکزرتبه 958
زهره زندمرکزرتبه 959
مسعود حبیبیاناصفهانرتبه 96
رضا صالحیان فرمرکزرتبه 968
داود مهدویالبرزرتبه 97
مسعود باباییمرکزرتبه 973
سعيد اردانیمرکزرتبه 976
صابر مجیدیالبرزرتبه 98
محمدسجاد امینیاصفهانرتبه 98
تارا شش انگشتمرکزرتبه 982
فاطمه عربمرکزرتبه 985
سيدحسن مسعودیمرکزرتبه 993